Gezinti Bağlantılarını Atla
 
EUR  9,2197 USD  7,7593
 
 
 
 
     
 
 
   Garanti
   Güvenli Alışveriş
   Gizlilik
   Teslimat
   İade Şartları
   Mesafeli Satış Sözleşmesi
   Tüketici Hakları
   Müşteri Hizmetleri
   İletişim
 

 
 
KİMLİK BİLGİLERİ
AD :
SOYAD :
FİRMA ADI :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI :

KULLANICI BİLGİLERİ
ŞİFRE :
ŞİFRE (TEKRAR) :

İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-POSTA :
TELEFON :
CEP TELEFONU :  
ADRES :
ŞEHİR :
İLÇE :
SEMT :

 WWW.UNIVERSALIND.COM BAYİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme;
UNIVERSAL HOPARLÖR ANTEN & KABLO ENDÜSTRİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca 'UNIVERSAL LTD ŞTİ' olarak anılacaktır) ile …………………………………………………………………...      
(Bundan böyle kısaca 'BAYİ' olarak anılacaktır). arasında yapılmış olup, tarafların Ticaret Siciline kayıtlı açık adresleri aşağıda olduğu gibidir.
 
 
UNIVERSAL LTD. ŞTİ.                                             BAYİ
Kemeraltı cad. Büyük Balıklı Han. No:3                    .............................................................
Karaköy / İSTANBUL                                                .............................................................
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığıwww.universalind.com adresine üyelik sistemi ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda alış­veriş,ürün fiyatlarıyla ilgili bilgiler, elektronik posta, elektronik ortamda finansal işlemler için ödeme araçları ve ilgiliödeme koşulları ile gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıklarınçözümü ile ilgili kurallar ve UNIVERSAL LTD ŞTİ ile BAYİ 'nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.
MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ
a) Bayi Kodu : Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından belirlenecektir. Aynı bayi kodu iki farklı bayiye verilemeyeceği gibi aynışekilde bir bayiye de birden fazla kod verilemez.
b) Yönetici Kullanıcı Adı: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından
belirlenecektir. BAY
İ 'nin ilk kullanım esnasında bu adı değiştirme yükümlülüğü vardır. BAYİ istediği
takdirde de
ğişik yetkilere sahip kullanıcı adları belirleyebilir ve bunlarışirketi içinde yetki vermek
istedi
ği kişilerce kullanılmasınıwww.universalind.com adresinde belirli işlemlerin bu kişilerce
yap
ılmasını sağlayabilir. Bu kişilerin yapacakları işlemlerden doğabilecek tüm sorumluluk BAYİ 'nin
kendisine aittir.
c)     Şifre İlk kullanımda geçici şifre UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından belirlenir. BAYİ bu şifreyi ilk kullanımda mutlaka değiştirme yükümlülüğü altındadır. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen BAYİ'nin sorumluluğunda olup UNIVERSAL LTD ŞTİşifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden sorumlu olmayacaktır.
d)    Kullanı: BAYİ 'nin www.universalind.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. UNIVERSAL LTD ŞTİ kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirmeksizin BAYİ'ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.
MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİA-UNIVERSAL LTD ŞTİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.         UNIVERSAL LTD ŞTİwww.universalind.com'un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.
2.    UNIVERSAL LTD ŞTİwww.universalind.com'dan verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde BAYİ 'ye teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür.
3.   UNIVERSAL LTD ŞTİ siparişlerin teslimi konusunda sipariş tarihini göönüne alarak bayilere teslimi
ger
çekleştirecektir. Ürün teslimleri ile ilgili olarak -UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin bilgisi dâhilinde olsun ya da olmasın, oluşabilecek değişikliklerden doğacak aksamalardan UNIVERSAL LTD ŞTİ sorumlu tutulamaz.
4. Bu sözleşme dâhilinde kullanılacak kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin güvenliğinde olup, UNIVERSAL LTD ŞTİ bu bilgileri her ne maksatla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşamaz.
Kaşe-İmza


B-BAYI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.          BAYİ kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağınıve söz konusu durumlarda BAYİ'lik üyeliğinin UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini,
2.    Kendisine verilen şifreyi www.universalind.com'u ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını,
3.    Verilen siparişlerde UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin belirleyeceği kredi limitleri dâhilinde ve satışşartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, kredi limiti yetersiz veya hiç yok ise ödemeyi kredi kartı ile yâda mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayıUNIVERSAL LTD ŞTİ'nin doğabilecek bütün zararlarını tazmin edeceğini,
 
4.     Sisteme tanımladığı 'Yönetici Kullanıcı' veya kendi tanımladığı 'Kullanıcı Adı' ile yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisin kayıtsışartsız sorumlu olacağını,
5.     BAYİ 'nin üyelik bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan dolayıUNIVERSAL LTD ŞTİ'nin sorumlu olmayacağını,
6.     Servis kullanımı esnasında BAYİ'den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlışadrese iletilecek mesaj ve bilgilerden UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin sorumlu olmayacağını,
7.     www.universalind.com'da sunulan hizmetlere UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde,UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi,
8.     Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
9.     UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin izni olmadan bu servislerde doğrudan yâda dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj
ve dosyalar g
öndermeyeceğini, 8, 9 ve 10. maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı
olarak UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini Kabul ve Taahhüt eder.
MADDE 5- YETKİLER
Bu sözleşme kapsamında UNIVERSAL LTD ŞTİ aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
a)    UNIVERSAL LTD ŞTİwww.universalind.com sitesinin çalışmasınıönceden haber verme yükümlülüğü
olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya
tamamen durmas
ından dolayı BAYİüyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ÇÖZÜM
A.
Ş. hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
b)    www.universalind.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarınıürüözelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye UNIVERSAL LTD ŞTİ yetkilidir. UNIVERSAL LTD ŞTİ yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten sonra da yapabilir, bu durumda UNIVERSAL LTD ŞTİ sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden yapılacak satışların tamamıUNIVERSAL LTD ŞTİ'nin stok yapısı ile sınırlıdır. UNIVERSAL LTD ŞTİ siparişi aldıktan sonra bu siparişin iptal edilmesi halinde BAYİ 'nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.
c)    Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili UNIVERSAL LTD ŞTİ tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
d)    UNIVERSAL LTD ŞTİ sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYİ'ye ulaştırabilir.
e)    UNIVERSAL LTD ŞTİ mevcut kredi limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde sebep göstermeksizin BAYİ’nin alış-veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
f)      UNIVERSAL LTD ŞTİ BAYİ’nin www.universalind.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden UNIVERSAL LTD ŞTİ sorumlu olmayacaktır.
g)    İş bu sözleşme BAYİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıUNIVERSAL LTD ŞTİ'ye gönderildikten sonra 'Yönetici Kullanıcı Adı' ve geçici şifre BAYİ 'ye gönderilecektir. UNIVERSAL LTD ŞTİ bu sözleşmeyi henüz imzalamış veya daha önceden imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan BAYİlerin yeni bir şifreye sahip olmalarını yâda şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflıve sürekli olarak engelleyebilir.
2                                                                      Kaşe-İmza


h)UNIVERSAL LTD ŞTİ BAYİ'lerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
i)UNIVERSAL LTD ŞTİ www.universalind.com servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçlar hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir ve bu konulardaki beklentileri taahhüt etmez
j)UNIVERSAL LTD ŞTİüyelerinin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayıUNIVERSAL LTD ŞTİ sorumlu değildir.
k)UNIVERSAL LTD ŞTİ gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler halinde dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. UNIVERSAL LTD ŞTİ bu konularda yapılacak değişiklikleri
www.universalind.com adresinde duyuracaktır.
MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikro f ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhüt eder.
MADDE 7- GİZLİLİK
BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www.universalind.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarınıüçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin BAYİ 'nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve bu durumda BAYİ 'ninUNIVERSAL LTD ŞTİ'nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.
MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI
UNIVERSAL LTD ŞTİ sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak BAYİ’ye teslim eder. UNIVERSAL LTD ŞTİteslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı BAYİ’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşullarıUNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan UNIVERSAL LTD ŞTİ sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin UNIVERSAL LTD ŞTİ yâda BAYİ tarafından ödenmesi konusunda UNIVERSAL LTD ŞTİ Tek taraflı olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafındanödenmesi halinde, birinci defada BAYİ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin tamamı BAYİ tarafından ödenir. BAYİ 'nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti BAYİ 'nin cari hesabına borç kayıt edilecek, siparişin kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar BAYİ tarafından tazmin edilecektir.
MADDE 9- VERGİLENDİRME
UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin www.universalind.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistemüzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca BAYİ 'nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumluluklarıkendilerine ait olacaktır.
MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunlar) uygulanacaktır.
3                                                                      Kaşe-İmza


MADDE 11- YETKİ
İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 12- YÜRÜRLÜK
www.universalind.com BAYİ üyelik sözleşmesi, Ek-1'de bulunan Kredi Kartı ile ödeme formu BAYİ tarafından eksiksiz doldurulup, sözleşme karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.
MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İş bu sözleşme UNIVERSAL LTD ŞTİ veya BAYİ 'nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona erdirilebilir.
GEÇİCİ MADDE 1- KREDİ KARTI KULLANIMI
BAYİ 'nin siparişini kredi kartı kullanarak vermesi durumunda, BAYİöncelikle şirkete ait kredi kartıkullanabilecektir. Şirkete ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanılabilecektir. Ancak bu son durumda UNIVERSAL LTD ŞTİürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ 'ye yapacak, bu işlemlerden dolayıçıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi sorumlu olacak ve UNIVERSAL LTD ŞTİ'nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 no'lu eki olan kredi kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve BAYİ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi Kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme FormuUNIVERSAL LTD ŞTİ'ye ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. İş bu sözleşme 13 (on üç) ve 1 (bir) geçici maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak            /           /            tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.
ŞİRKET UNVANI
Yetkili Adı ve Soyadı
Kaşe-İmza
NOT : SÖZLEŞME IKI NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLECEKTİR.
Bu sözleşme 4 sayfa ve 2 ek'ten oluşmaktadır.İstenilen Belgeler :
1-   Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu
2-   Ek-2  www.universalind.com BAYİ Başvuru Formu
3-   BAYİ imza sirküleri, şirketinizin imza sirkülerini başvuru ile gönderiniz
4-   Şirket ticari sicil gazetesinin fotokopisi gönderilecektir.
5-   Vergi Levhası fotokopisi
6-   Firma sahibi hüviyet fotokopisi (önlü-arkalı)
Önemli : Tüm sayfalar ve formlar imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.
Kaşe-İmza


EK-1
UNIVERSAL LTD ŞTİ
Kredi Kartı ile Ödeme Formu
BAYİ Firma İsmi :
Kredi Kartı Sahibinin :
Adı - Soyadı :
Baba Adı :
Ev Telefonu :
Ev Adresi :
Cep Telefonu :
İş Telefonu :
İş Adresi :
E-Mail :
Kredi Kart Numarası :
Hangi Bankanın Kredi Kartı :
Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi : ..../....
Kredi Kartı Tipi : Visa
Kredi Kart Türü :
UNIVERSAL LTD ŞTİ universalind.com internet satış sitesi kanalıyla satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartıödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin tutarını o güuniversalind.com’da duyurulan Kredi Kartı için belirlenen kur üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve ayrıca internet üzerinden yapmak istediğim satın almalarda belirtilen kredi kartımın bankaca belirtilmiş olan sanal kredi kartı limitimin yeterli olmadığı durumlarda belirtilen kredi kartından göndereceğim faks talimatına istinaden mail order yolu ile de kredi kartı tahsilâtının yapılarak hesabıma borç kaydedilmesini bu tutarınUNIVERSAL LTD ŞTİ'nin ilgili hesaplarına yine UNIVERSAL LTD ŞTİ tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.
Tarihi İmza, Kaşe
Not : Kredi Kartı formunu dolduracak şahıslar şirket sahibi, ortağı olmalıdır.
UNIVERSAL LTD ŞTİ universalind.com BAYİ üyelik sözleşmesi ekidir.
Kaşe-İmza


EK -2
UNIVERSAL LTD ŞTİ BAYİ Başvuru Formu
Firma Bilgileri
Ticari Unvan : .......................................................................
Telefon Alan Kodu (........... ) Telefon : .........................  Fax
Cep Telefonu : .................................
Fatura Adresi : .....................................................................
Şehir : ..................... Semt : ......................  Posta Kodu
Vergi Dairesi : ......................................................
Vergi No: .............................
Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri
Adı Soyadı : .....................................................................................
Unvanı : .........................................................................................
E-Mail : .....................................
Cep Telefonu : .....................................
UNIVERSAL LTD ŞTİ ile çalışıyor musunuz? : ..................
Tarih : ......./........ /..........
Kaşe / İmza
Not : Şirketinizle UNIVERSAL LTD ŞTİ arasındaki haberleşmenin, kampanyalar, haberler ve diğer bilgilerin şirketinizde ulaşmasını istediğiniz kişilerin mail adreslerini aşağıya yazınız.
...................................................... /....................................................................
...................................................... /....................................................................
...................................................... /....................................................................
...................................................... /....................................................................
............................................................................................................ /¦:....................................................................................................................................
UNIVERSAL LTD ŞTİ universalind.com BAYİ üyelik sözleşmesi ekidir.

Kaşe-İmza

 

 

 Üyelik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.